Voorwaarden van de overeenkomst gebruik

LEES DEZE WEBSITE NODIG VOOR ONDERZOEK EN ALS STAAT VAN zodat u TOEGANG.

Gelezen en geaccepteerd GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST EN gelezen en geaccepteerd de bepalingen van het Privacybeleid van deze website zijn VEREIST OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE TOEKENNING U HET RECHT TE BEZOEKEN, LEES, DOORVERKOPEN, TRANSACT, PROCES VOOR BETALINGEN OF interactie met het in elk opzicht. Door deze website te erkent u DAT ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN aan u. Alle overeenkomsten, VOOR, BELOFTEN, GARANTIE, ACTIES, OF VERKLARINGEN VAN BEZOEKER die verschillen in enigerlei wijze voortvloeit uit deze overeenkomst worden geen andere rechtsgeldigheid.

ALLE PERSONEN ontzegd TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE TENZIJ ZIJ Lees en accepteer de GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID.

Bij het bekijken, BEZOEK, GEBRUIK, Afhandeling van betalingen voor, OF interactie met DEZE WEBSITE als wederverkoper, INTERMEDIAIR, AFFILIATE, KLANT, MERCHANT DIENSTVERLENER, Uitgever, ADVERTEERDER OF ENIGE WISSELWERKING OOK gaat u akkoord met alle bepalingen van deze GEBRUIKSVOORWAARDEN BELEID EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. INCLUSIEF ENIGE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST OF aanvullend beleid bij referentie opgenomen welke website KUNNEN MAKEN IN EIGEN GOEDDUNKEN IN DE TOEKOMST.

ALLE PERSONEN JONGER 18 Ontzegd toegang tot deze website. Als u onder 18 JAAR, Het is onwettig om te bezoeken, LEES, OF interactie met DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OP EEN MANIER. DEZE WEBSITE BIJZONDER ONTKENT TOEGANG TOT INDIVIDUELE DIE ONDER HET KIND ONLINE PRIVACY ACT (COPA) VAN 1998.

DEZE WEBSITE behoudt het recht om TOEGANG TOT EEN ANDERE PERSOON OF KIJKER WEIGEREN VOOR ENIGE REDEN. ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE PRIVACY BELEID, DIE JE AKKOORD als voorwaarde voor BEKIJKEN, DE WEBSITE IS TOEGESTAAN het verzamelen en opslaan van gegevens en informatie voor de DOEL VAN uitsluiting en voor vele andere gebruikt.

DE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK OVEREENKOMST KAN VERANDEREN VAN TIJD TOT TIJD. Bezoekers hebben EEN BEVESTIGEND DUTY, ALS ONDERDEEL VAN DE VERGOEDING VOOR TOESTEMMING deze website, OM houden zich van wijzigingen.

PARTIJEN BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, filialen, resellers en klanten, gezamenlijk hierin "Bezoeker" genoemd, zijn partij bij deze overeenkomst. De website en zijn voorganger websites eigenaren en / of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierna "Website." Bezoekers begrijpt en erkent dat deze overeenkomst over-regels en supersecedes enige en alle bezoekers overeenkomsten met website, inclusief maar niet beperkt tot Bezoekers eigen elektronische website gebruiksvoorwaarden, privacybeleid of andere voorgestelde wettelijk bindende overeenkomsten op Bezoekers website.

Website hierbij verwerpt alle bezoekers website electonic overeenkomsten met inbegrip van maar niet beperkt tot Bezoekers Voorwaarden. Deze overeenkomst wordt voor alle partijen regeren. In geval van een geschil met de bezoeker zal de website worden beheerst door deze overeenkomst en met het geldende standaard regels en wetten die zullen worden beslecht in bindende arbitrage of een rechtbank in het Websites keuze in het rechtsgebied van de Websites keuze. Alle overeenkomsten, representaties, beloftes, garanties, acties, of verklaringen van bezoekers website of andere voorgestelde overeenkomst die verschillen in een of andere manier uit de voorwaarden van deze overeenkomst zal worden gegeven geen kracht of effect. Alle bezoekers waaronder resellers, Tussenpersoon,filialen, joint venture partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers, en alle gebruikers die bezoeken of toegang tot deze website op enigerlei wijze worden onderworpen aan wederzijdse vrijkomen en eventuele contracten of overeenkomsten niet toegestaan ​​om welke oorzaak of reden zonder schriftelijke overeenkomst en instemming van de website te worden beëindigd.

Gebruik van informatie uit DEZE WEBSITE

Tenzij je in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met deze website van het tegendeel hebt ingevoerd, bezoekers, kijkers, abonnees, leden, filialen, of klanten hebben geen recht op deze informatie in een commerciële of openbare instelling gebruiken; ze hebben niet het recht om het te zenden, kopiëren, bewaar het, printen, verkoop het, of publiceren alle delen van de inhoud van deze website. Door het bekijken van de inhoud van deze website stemt u in deze toestand van het bekijken en u erkent dat ongeoorloofd gebruik onwettig is en kunt u tot civiele of strafrechtelijke sancties bloot. Opnieuw, Bezoeker heeft geen enkel recht op de inhoud van het te gebruiken, of delen daarvan, waaronder de databases, onzichtbare pagina's, gelinkte pagina's, onderliggende code, of andere intellectuele eigendomsrechten van de site kunnen bevatten, om welke reden voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker gaat akkoord met een schadevergoeding in het bedrag van US $ 100.000 in aanvulling op de kosten en de werkelijke schade door schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling is een voorwaarde voor het bekijken en dat het bekijken betekent acceptatie.

EIGENDOM VAN WEBSITE OF RECHT TE GEBRUIKEN, VERKOPEN, Publiceren inhoud van deze website

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door de website. Materiaal op de website moet worden geacht eigendom te zijn en auteursrechtelijk. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van de website, om welke reden onwettig is, tenzij het wordt gedaan met de uitdrukkelijke opdracht of toestemming van de website.

Hyperlinks naar de site, Co-branding, "Framing" referencing SITE VERBODEN

Tenzij de website uitdrukkelijk toestemming, kan niemand deze site hyperlink, of delen daarvan, (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om hen om welke reden. Verder, u bent niet toegestaan ​​om te verwijzen naar de url (website adres) van deze website in een commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming, noch is het toegestaan ​​om 'omlijsting' van de site. U stemt ermee in om samen te werken met de website te verwijderen of de-activeren van dergelijke activiteiten en aansprakelijk voor alle schade. Hierbij gaat u akkoord met een schadevergoeding van US $ 100.000,00 vermeerderd met de kosten en de werkelijke schade voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR INHOUD VAN SITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers aannemen dat de alle risico's van het bekijken, lectuur, gebruik, of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u anders hebben gevormd een uitdrukkelijke opdracht van het tegendeel met de website, je hebt geen recht om te vertrouwen op de informatie hierin zo accuraat. De website maakt geen dergelijke garantie.

Alle inspanningen werden geleverd om dit product en de mogelijke nauwkeurig te vertegenwoordigen. Ook al is deze industrie is een van de weinige waar men hun eigen controle kan schrijven in termen van winst, er is geen garantie dat je geen geld te verdienen met behulp van de technieken en ideeën in deze materialen. Voorbeelden en getuigenissen in deze materialen zijn niet te worden opgevat als een belofte of garantie van de winst. Winstpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon met behulp van ons product, hun ideeën en technieken. Dit product is niet een zakelijke kans en alleen voorziet in advies en opleiding over internet en zoekmachine optimalisatie. Dit is een nieuw product en het systeem en als zodanig is er geen geschiedenis van de winst van het gebruik. WE NIET TRACK werkelijke inkomsten van de gebruikers van onze product als het HETZELFDE ZOU DE GEBRUIKERS handelsgeheimen en vertrouwelijke of geheime informatie OVERTREDEN. DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ONZE ervaring met het product. ALS JE WILT deel uw ervaring LAAT HET ONS WETEN.

DISCLAIMER VOOR schade aan uw computer of software van de interactie met DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. BEZOEKER NEEMT ALLE RISICO VAN VIRUSSEN, WORMS, OF ANDERE CORRUPTE FACTOREN.

De website is niet verantwoordelijk voor schade aan computers of software van de bezoeker of een persoon de bezoeker vervolgens met communiceert van corrupte codes of gegevens die per ongeluk wordt doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Opnieuw, bezoeker uitzicht en interageert met deze site, of banners en pop-ups of reclame getoond daarop, op eigen risico.

DISCLAIMER schade als gevolg van DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op dit eigen risico. Website geeft geen garantie dat de downloads zijn gratis corrumperende computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Door het bekijken, gebruik, of interactie op een manier met deze site, waaronder banners, adverteren, of pop-ups, downloads, en als voorwaarde voor de website om zijn wettige kijken mogelijk te maken, Bezoeker altijd doet afstand van alle rechten op aanspraken van schade, van welke en alle beschrijving op basis van een oorzakelijke factor waardoor eventuele schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, fysiek of emotioneel, voorzienbare of onvoorzienbare, of persoonlijke of zakelijke aard.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval dat hij schade veroorzaakt, waarbij de website is verplicht om te betalen voor, de bezoeker, als een voorwaarde voor het bekijken, belooft de website te vergoeden voor alle.

MIDDELEN

Bezoeker stemt ermee als een voorwaarde van het bekijken, dat alle communicatie tussen de bezoeker en de website wordt beschouwd als een indiening. Alle inzendingen, waaronder delen daarvan, graphics daarop opgenomen, of een van de inhoud van de indiening, het exclusieve eigendom van de website te worden en kan worden gebruikt, zonder verdere toestemming, voor commerciële doeleinden zonder bijkomende vergoeding van welke aard. Bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie aan de website, die zij wil voor altijd laat de Website te gebruiken op een manier zoals het goeddunkt. "Inzending" is ook een bepaling van het privacybeleid.

BERICHT

Geen extra kennis van welke aard dan ook, voor welke reden is te wijten Bezoeker en Visitor uitdrukkelijk garandeert een begrip dat het recht om op te merken is afgezien als voorwaarde voor toestemming om te bekijken of te interageren met de website.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging dat de website vereist voor het bekijken, gebruiken of interactie met deze website, Bezoeker stemt ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil, of controverse ("Claim") van welke aard (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortkomen uit of in verband met deze aankoop, dit product, inclusief verzoek kwesties, Priveproblemen, en de gebruiksvoorwaarden van problemen. In het geval de bezoeker de winnende partij, de bezoeker zal de kosten van haar eigen advocaatkosten kaal. Website behoudt zich het recht voor om Vistor procederen in een rechtbank in het rechtsgebied van de website van de keuze.

In geen geval mag de kijker, bezoeker, lid, abonnee of de klant het recht hebben om naar de rechter of een jury. Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant het recht om deel te nemen in de pre-trial discovery behalve zoals bepaald in de regels niet; u zult het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een vordering onderworpen aan arbitrage niet hebben; de beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte rechten van beroep zijn.

De winnende partij worden vergoed door de wederpartij voor alle kosten in verband met het geschil arbitrage, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoek vergoedingen, reiskosten.

Jurisdictie en locatie

Als een kwestie met betrekking tot deze aankoop voor de rechter worden gebracht, pre- of post-arbitrage, Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant gaat ermee akkoord dat de enige en juiste bevoegd is om de staat en de stad in de contactgegevens van de web eigenaar verklaard tenzij anders hier opgegeven. In het geval dat geschil in een federale rechtbank, de juiste rechtbank zal de federale rechtbank van de websites keuze.

Facturering model en annulering / restitutie beleid

Terugbetalingen kunnen contact opnemen met de klantenservice worden aangevraagd door te klikken op de link in de voettekst van de website, tenzij in de offerte anders is vermeld.

TOEPASSELIJK RECHT

Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant ermee akkoord dat de toepasselijke wetgeving moeten worden toegepast, in alle gevallen, die van de stand van de website vermelding in onze contactgegevens.

CONTACT INFORMATIE

De beheerder van deze website kan op nelsongicello@gmail.com worden bereikt