Syarat-syarat Perjanjian Penggunaan

SILA BACA WEB INI MEMERLUKAN PERTIMBANGAN BAGI DAN SEBAGAI SYARAT membolehkan anda akses.

MEMBACA DAN MENERIMA TERMA PERJANJIAN PENGGUNAAN DAN MEMBACA DAN MENERIMA PERUNTUKAN DASAR PRIVASI LAMAN WEB INI PERLU PERTIMBANGAN UNTUK LAMAN WEB pemberian ANDA HAK UNTUK LAWATAN, BACA, Menjual semula, Transact, BAYARAN PROSES UNTUK atau berinteraksi dengan IT DALAM APA CARA. OLEH PELAWAT LAMAN WEB INI ANDA MENGAKUI BAHAWA SEMUA TERMA PENGGUNAAN TELAH DIHANTAR KEPADA ANDA. APA-APA DAN SEMUA PERJANJIAN, PERWAKILAN, JANJI, WARANTI, TINDAKAN, ATAU PENYATA OLEH PELAWAT YANG BERBEZA DALAM APA CARA DARIPADA PERJANJIAN INI AKAN DIBERIKAN tidak berkuasa atau berkesan.

SEMUA ORANG YANG DINAFIKAN AKSES ATAU PENGGUNAAN LAMAN INI KECUALI MEREKA BACA DAN MENERIMA TERMA PENGGUNAAN DAN DASAR PRIVASI THE.

Dengan melihat, MELAWAT, MENGGUNAKAN, URUSAN PEMBAYARAN BAGI PIHAK, Atau berinteraksi dengan LAMAN WEB INI RESELLER A, PENGANTARA, AFFILIATE, PELANGGAN, PENYEDIA PERKHIDMATAN MERCHANT, PUBLISHER, PENGIKLAN ATAU SEBARANG INTERAKSI SAJA ANDA BERSETUJU UNTUK SEMUA PERUNTUKAN INI TERMA POLISI PENGGUNAAN DAN DASAR PRIVASI LAMAN WEB INI. TERMASUK APA-APA PERUBAHAN PERJANJIAN INI ATAU DASAR TAMBAHAN DIPERBADANKAN OLEH RUJUKAN YANG LAMAN WEB MUNGKIN BUDI BICARANYA SENDIRI DALAM MASA DEPAN.

SEMUA ORANG DI BAWAH UMUR 18 Dinafikan akses kepada LAMAN WEB INI. JIKA ANDA DI BAWAH 18 TAHUN, IT IS HARAM UNTUK ANDA UNTUK LAWATAN, BACA, ATAU BERINTERAKSI DENGAN LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGAN DI MANA-MANA ​​CARA. LAMAN WEB INI KHUSUS Nafi AKSES KEPADA MANA-MANA ​​INDIVIDU YANG DILINDUNGI OLEH ANAK ONLINE AKTA PRIVASI (COPA) OF 1998.

LAMAN WEB INI BERHAK UNTUK menafikan akses kepada ORANG ATAU VIEWER APA-APA SEBAB. DI BAWAH BIDANG DASAR PRIVASI THE, YANG ANDA TERIMA SEBAGAI SYARAT UNTUK TONTONAN, LAMAN WEB DIBENARKAN UNTUK MENGUMPUL DAN DATA STORE DAN MAKLUMAT BAGI TUJUAN PENGECUALIAN DAN UNTUK KEGUNAAN LAIN BANYAK.

TERMA PERJANJIAN PENGGUNAAN MUNGKIN BERUBAH DARI MASA KE SEMASA. PELAWAT MEMPUNYAI DUTI AFIRMATIF, SEBAHAGIAN PERTIMBANGAN BAGI KEBENARAN UNTUK MELIHAT LAMAN WEB INI, Untuk menjaga diri mereka DIMAKLUMKAN PERUBAHAN.

PIHAK KEPADA TERMA PERJANJIAN PENGGUNAAN

Pelawat, penonton, pengguna, pelanggan, ahli, sekutu, penjual semula atau pelanggan, secara kolektif dirujuk di sini sebagai "Pelawat", menjadi pihak kepada perjanjian ini. Laman web dan laman web sebelumnya pemilik dan / atau operator pihak kepada perjanjian ini, dalam ini dirujuk sebagai "Laman Web." Pengunjung memahami dan mengakui bahawa perjanjian ini lebih-peraturan dan supersecedes mana-mana dan semua perjanjian Pelawat dengan Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada Pelawat sendiri dari segi laman web elektronik penggunaan, dasar privasi atau dicadangkan perjanjian yang mengikat secara undang-undang lain yang terletak di laman web Pelawat.

Laman web dengan ini menolak semua perjanjian electonic laman web Pelawat termasuklah tetapi tidak terhad kepada Pelawat Terma dan Syarat. Perjanjian ini akan berkuatkuasa dan semua pihak. Sekiranya berlaku pertikaian dengan Pengunjung Laman Web ini akan ditadbir oleh perjanjian ini dan oleh kaedah-kaedah lalai dan undang-undang yang akan diselesaikan dalam mengikat timbang tara atau mahkamah undang-undang pada pilihan laman web yang dalam bidang kuasa Pilihan laman web yang. Mana-mana dan semua perjanjian, perwakilan, janji, jaminan, tindakan, atau kenyataan oleh Pelawat laman web atau perjanjian yang dicadangkan lain yang berbeza dalam apa jua cara daripada syarat-syarat perjanjian ini hendaklah diberikan tidak berkuasa atau berkesan. Semua pelawat termasuk penjual semula, Perantara,sekutu, rakan kongsi usaha sama, penerbit, pengiklan, pemasar dalam talian, dan mana-mana dan semua pengguna yang melawat atau mengakses laman web ini dalam apa jua cara adalah tertakluk kepada pelepasan bersama dan mana-mana kontrak atau perjanjian tidak dibenarkan untuk ditamatkan atas sebarang sebab atau alasan tanpa perjanjian bertulis bersama dan persetujuan laman web.

PENGGUNAAN MAKLUMAT DARI LAMAN WEB INI

Melainkan anda telah memeterai satu kontrak bertulis ekspres dengan laman web ini yang berlawanan, pelawat, penonton, pelanggan, ahli, sekutu, atau pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan maklumat ini dalam suasana yang komersil atau awam; mereka tidak mempunyai hak untuk menyiarkan ia, menyalinnya, simpan, cetak, menjualnya, atau menerbitkan mana-mana bahagian daripada kandungan laman web ini. Dengan melihat kandungan laman web ini, anda bersetuju keadaan ini tontonan dan anda mengakui bahawa sebarang penggunaan tanpa kebenaran adalah menyalahi undang-undang dan boleh tertakluk kepada penalti sivil atau jenayah. Sekali lagi, Pelawat tidak mempunyai hak-hak sekalipun untuk menggunakan kandungan, atau sebahagian daripadanya, termasuk pangkalan datanya, muka surat yang tidak dapat dilihat, laman yang dipaut, kod asas, atau harta intelek lain laman mungkin mengandungi, apa-apa sebab untuk sebarang kegunaan jua. Tiada apa-apa. Pelawat bersetuju untuk ganti rugi dalam jumlah US $ 100,000 sebagai tambahan kepada kos dan kerosakan sebenar kerana melanggar peruntukan ini. Pelawat waran bahawa dia memahami bahawa menerima peruntukan ini adalah keadaan tontonan dan paparan yang boleh dianggap sebagai penerimaan.

PEMILIKAN LAMAN WEB ATAU HAK PENGGUNAAN, MENJUAL, TERBIT KANDUNGAN LAMAN WEB INI

Laman web dan kandungannya dimiliki atau dilesenkan oleh laman web. Bahan yang terkandung di laman web itu mesti dianggap sebagai hak milik dan hak cipta. Pelawat tidak mempunyai hak apa pun dalam kandungan laman web ini. Penggunaan kandungan laman web untuk apa-apa sebab adalah menyalahi undang-undang melainkan jika ia dilakukan dengan kontrak nyata atau kebenaran laman web.

Hiperpautan KEPADA LAMAN, CO-PENJENAMAAN, "FRAMING" DAN LAMAN rujukan DILARANG

Melainkan jika dibenarkan secara nyata oleh laman web, ada orang yang hyperlink laman web ini, atau sebahagian daripadanya, (Termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis logo, tanda dagangan, penjenamaan atau bahan hak cipta) kepada mereka untuk apa-apa sebab. Selanjutnya, anda tidak dibenarkan untuk rujukan url (alamat laman web) laman web ini dalam mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran, atau yang anda dibenarkan untuk 'frame' laman. Anda telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menghapuskan atau de-mengaktifkan apa-apa aktiviti dan bertanggungjawab ke atas semua kerosakan. Anda dengan ini bersetuju untuk ganti rugi sebanyak AS $ 100,000.00 campur kos dan kerosakan sebenar kerana melanggar peruntukan ini.

PENAFIAN UNTUK KANDUNGAN LAMAN

Laman web ini menafikan sebarang tanggungjawab untuk ketepatan kandungan laman web ini. Pelawat menganggap risiko semua tontonan, membaca, menggunakan, atau bergantung pada maklumat ini. Melainkan anda telah sebaliknya membentuk kontrak nyata yang berlawanan dengan laman web ini, anda tidak mempunyai hak untuk bergantung kepada apa-apa maklumat yang terkandung di dalam ini sebagai tepat. Laman web ini tidak membuat sebarang waranti.

Segala usaha telah dibuat dengan tepat mewakili produk ini dan potensinya. Walaupun industri ini merupakan salah satu dari segelintir di mana seseorang boleh menulis cek sendiri dari segi pendapatan, tidak ada jaminan bahawa anda akan memperoleh wang menggunakan teknik dan idea terkandung dalam bahan-bahan. Contoh dan testimonial dalam bahan-bahan ini tidak boleh ditakrifkan sebagai suatu janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan bergantung sepenuhnya kepada pengguna produk, idea dan teknik mereka. Produk ini tidak merupakan peluang perniagaan dan hanya memberikan nasihat dan latihan mengenai Internet dan enjin carian pengoptimuman. Ini adalah produk dan sistem baru dan oleh itu tidak ada sejarah pendapatan daripada penggunaannya. KAMI TIDAK MENGESAN PENDAPATAN SEBENAR PENGGUNA PRODUK KAMI SEBAGAI YANG SAMA AKAN MELANGGAR RAHSIA PENGGUNA PERDAGANGAN DAN maklumat sulit atau proprietari. MAKLUMAT DI LAMAN INI ADALAH PENGALAMAN KAMI DENGAN PRODUK. JIKA ANDA MAHU BERKONGSI PENGALAMAN ANDA KAMI TAHU.

PENAFIAN UNTUK kemudaratan yang disebabkan KEPADA KOMPUTER ATAU PERISIAN ANDA DARIPADA berinteraksi dengan LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGANNYA. PELAWAT MENANGGUNG SEMUA RISIKO VIRUS, WORMS, ATAU FAKTOR LAIN merosakkan.

Laman web ini tidak bertanggungjawab bagi kerosakan kepada komputer atau perisian pelawat atau mana-mana orang pelawat kemudiannya berkomunikasi dengan dari kod merosakkan atau data yang secara tidak sengaja dihantar ke komputer pelawat. Sekali lagi, pandangan pelawat dan berinteraksi dengan laman web ini, atau banner atau pop-up atau pengiklanan dipaparkan atasnya, pada risiko sendiri.

PENAFIAN UNTUK kemudaratan yang disebabkan oleh MUAT TURUN

Pelawat memuat turun maklumat dari laman ini di risiko ini sendiri. Laman web tidak membuat sebarang jaminan bahawa muat turun adalah bebas daripada merosakkan kod komputer, Termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

HAD LIABILITI

Dengan melihat, menggunakan, atau berinteraksi dalam apa jua cara dengan laman web ini, termasuk sepanduk, pengiklanan, atau pop-up, muat turun, dan sebagai syarat laman web untuk membolehkan tontonan yang sah, Pelawat selama-lamanya mengetepikan semua hak untuk tuntutan kerosakan mana-mana dan semua keterangan berdasarkan apa-apa faktor penyebab menyebabkan apa-apa kemudaratan yang mungkin, tidak kira bagaimana kejam atau luas, sama ada fizikal atau emosi, boleh diramalkan atau yang tidak dapat diramalkan, sama ada peribadi atau perniagaan dalam alam semula jadi.

PERLINDUNGAN

Pelawat bersetuju bahawa sekiranya dia menyebabkan kerosakan, yang Laman Web diperlukan untuk membayar, Pelawat yang, sebagai syarat tontonan, berjanji untuk membayar balik kepada Laman Web untuk semua.

PENYERAHAN

Pelawat bersetuju sebagai syarat tontonan, bahawa mana-mana komunikasi antara Pelawat dan Laman Web dianggap penyerahan. Semua penyertaan, termasuk sebahagian daripadanya, grafik yang terkandung di atasnya, atau mana-mana kandungan penyerahan, hendaklah menjadi milik eksklusif Laman Web dan boleh digunakan, tanpa kebenaran lanjut, untuk kegunaan komersial tanpa pertimbangan tambahan dalam apa jua bentuk. Pelawat bersetuju untuk hanya menyampaikan maklumat yang ke Laman Web, yang ia mahu untuk selama-lamanya membenarkan laman web untuk digunakan dalam apa-apa cara yang difikirkannya patut. "Penyerahan" juga peruntukan Dasar Privasi.

NOTIS

Tiada notis tambahan dalam apa jua bentuk untuk apa-apa sebab adalah disebabkan Pelawat dan Pelawat nyata waran pemahaman bahawa hak untuk notis dikecualikan sebagai syarat untuk kebenaran untuk melihat atau berinteraksi dengan laman web.

PERTIKAIAN

Sebagai sebahagian daripada balasan bahawa Laman Web memerlukan untuk tontonan, menggunakan atau berinteraksi dengan laman web ini, Pelawat bersetuju untuk menggunakan timbangtara mengikat untuk apa-apa tuntutan, pertikaian, atau kontroversi ("TUNTUTAN") dalam apa jua bentuk (sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pembelian ini, produk ini, termasuk isu-isu permintaan, isu-isu privasi, dan dari segi isu-isu penggunaan. Sekiranya Pelawat merupakan satu pihak yang lazim, Pelawat hendaklah melahirkan kos yuran peguam sendiri. Laman web berhak untuk membuat litigasi Vistor di mahkamah undang-undang dalam bidang kuasa Pilihan laman web ini.

Dalam kes hendaklah penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan mempunyai hak untuk pergi ke mahkamah atau mempunyai perbicaraan juri. Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan tidak akan mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam penemuan pra-perbicaraan kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam kaedah-kaedah; anda tidak akan mempunyai hak untuk mengambil bahagian sebagai wakil atau anggota mana-mana golongan pihak-pihak menuntut yang berkaitan dengan apa-apa tuntutan tertakluk kepada timbang tara; keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat dengan hak terhad rayuan.

Parti mengatasi akan dibayar balik oleh pihak yang satu lagi untuk sebarang dan semua kos yang berkaitan dengan timbang tara pertikaian, termasuk yuran peguam, yuran kutipan, yuran penyiasatan, perbelanjaan perjalanan.

BIDANG KUASA DAN TEMPAT

Jika mana-mana perkara yang berkaitan dengan pembelian ini hendaklah dibawa ke hadapan mahkamah undang-undang, pra- atau selepas timbang tara, Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa bidang kuasa tunggal dan sesuai menjadi negeri dan bandar yang diisytiharkan dalam maklumat hubungan pemilik web kecuali sebaliknya dinyatakan di sini. Sekiranya tindakan undang-undang yang ada di sebuah mahkamah persekutuan, mahkamah yang hak hendaklah menjadi mahkamah persekutuan pilihan laman web ini.

Model Bil dan pembatalan / dasar bayaran balik

Bayaran balik boleh diminta dengan menghubungi sokongan pelanggan dengan mengklik pada pautan di dalam nota kaki laman web ini kecuali dinyatakan dalam tawaran itu.

UNDANG-UNDANG

Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa undang-undang yang terpakai bagi digunakan hendaklah, dalam semua kes, sebagai kepunyaan negeri penyenaraian Laman Web dalam maklumat hubungan kami.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Pengendali laman web ini boleh dihubungi di nelsongicello@gmail.com