Kami mengambil pelanggaran hak cipta dengan serius dan bersungguh-sungguh akan melindungi hak-hak undang-undang hak cipta pemilik.

Jika anda adalah pemilik hak cipta kandungan yang terdapat pada laman web kami dan anda tidak membenarkan penggunaan kandungan yang anda mesti memberitahu kami secara bertulis dalam usaha kita untuk mengenal pasti kandungan yang didakwa melanggar dan mengambil tindakan.

Kami tidak akan dapat mengambil apa-apa tindakan jika anda tidak memberikan kami maklumat yang diperlukan, jadi jika anda percaya bahawa bahan anda yang mana anda memiliki hak cipta telah dilanggar atau melanggar, sila berikan Ejen Copyright kami, dalam penulisan, dengan maklumat berikut:

1.) Tandatangan fizikal atau elektronik seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang dikatakan dilanggar.

2.) Pengenalan kerja berhak cipta yang didakwa telah dilanggar, atau, jika berbilang karya berhak cipta di tapak dalam talian tunggal yang dilindungi oleh pemberitahuan tunggal, senarai wakil kerja-kerja itu di laman web yang.

3.) Pengenalan bahan yang didakwa melanggar atau untuk menjadi subjek melanggar aktiviti yang dibuang atau akses kepada yang dimatikan, dan maklumat yang semunasabahnya mencukupi untuk membenarkan kita untuk mencari bahan.

4.) Maklumat yang semunasabahnya mencukupi untuk membenarkan kami untuk menghubungi pihak yang mengadu, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat mel elektronik di mana pihak yang membuat aduan boleh dihubungi.

5.) Kenyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan tersebut mengikut cara yang diadukan itu tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang.

6.) Satu kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, dan di bawah hukuman sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang dikatakan dilanggar.

Notis bertulis hendaklah dihantar kepada ejen yang ditetapkan kami seperti berikut:
DMCA AGEN E-mel: nelsongicello@gmail.com